Książki

Projekty okładek, typografii, ilustracje, fotografie, opracowanie graficzne, przygotowanie do druku, rysunki, łamanie, skład, korekty i wszystkie inne elementy procesu powstawania książki.