Ilustracja do książki "Pamięć w literaturze rosyjskiej"

Ilustracja do książki "Pamięć w literaturze rosyjskiej"